понеділок, 24 листопада 2014 р.

Найкращий спосіб вивчи­ти що-небудь — це від­крити самому. Д. Пойа

Математичний гурток — одна з найбільш дієвих і ефективних форм позакласної роботи. Основою гурткової роботи є принцип доб­ровільності. Існує думка, що гурткові заняття організовуються для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень. Але це не так. У роботі гуртка беруть участь усі охочі. Не поодинокі випадки, коли в роботі гуртка бажають взяти участь учні, які на уроках математи­ки показують зовсім невисокі результати. Зрозуміло, що вчителеві не слід цьому перешкоджати. Нерідко такі учні успішно працюють на заняттях гуртка. Необхідно більш уважно ставитися до цих учнів, намагатися закріпити й розвинути їх інтерес до математики, стежи­ти, щоб робота була для них посильною. Звісно, наявність серед чле­нів гуртка учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень, утруднює роботу вчителя, але шляхом індивідуалізації завдань, що пропонуються гуртківцям, можна деякою мірою послабити ці трудно­щі. Головне — зберегти масовий характер гурткових занять, що є на­слідком доступності відвідування засідань гуртка всіма охочими.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар